Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov  
podpora projektov
deti

PODPORA RODÍN A DETÍ V HMOTNEJ NÚDZI

2021:

 • Vecný dar pre Deťom s rakovinou n.o. v podobe rúšok a respirátorov určený na ochranu a prevenciu zdravia v detskej onkológii. (2.077 Eur)

2020:

 • Peňažný dar pre Neposlušné nožičky, o.z. Nitra na vybavenie rehabilitačnej miestnosti pre deti s vývinovými poruchami a telesným postihnutím (530 Eur).

2019:

 • Peňažný dar pre Deťom s rakovinou, n.o. na realizáciu aktivít v detskej onkológii (325 Eur)

2018:

 • Peňažný dar pre Zväz diabetikov Slovenska z.o. Košice deti na akciu Dia Mikuláš (500 Eur)
 • Peňažný dar pre Detský domov Ilava-Klobušice na zakúpenie paplónov, podušiek a prikrývok (500 Eur)
 • Peňažný dar pre Detský domov Svidník na zakúpenie vybavenia pre zlepšenie podmienok starostlivosti o deti a na relaxačno-športové vybavenie (500 Eur)
 • Peňažný dar pre Detský domov Gelnica pre potreby detí (230 Eur)

2017:

 • Peňažný dar pre LOPEKO n.o. na zveľadenie knižného fondu v knižnici Lopej v rámci akcie „Kniha na želanie“. (200 Eur)
 • Peňažný dar pre Nadácia Križovatka na zakúpenie 4 kusov monitorov Babysense na sledovanie dychovej činnosti dieťaťa na novorodeneckých oddeleniach nemocníc v rámci celej SR (320 Eur)

2007:

 • Pomohli sme vedeniu detských domovov v Modre a v Kolíňanoch kúpou rôznych potrebných vecí pre deti.

2006:

 • Dopomohli sme detskému domovu v Rohožníku zakúpiť potrebné vybavenie do kuchyne. V detskom domove v Šamoríne bola zase zakúpená deťom obuv a oblečenie. V Malackách sa deťom z domova rozžiarili očká, keď si pod stromčekom našli nové bicykle.
dss

PODPORA ĽUDÍ V DOMOVOCH DÔCHODCOV A DSS

2021:

 • Vecný dar pre DSS Nezábudka v podobe rúšok a respirátorov určený na ochranu a prevenciu zdravia deti a mladých s ťažkým zdravotným znevýhodnením. (559 Eur)

2020:

 • Peňažný dar pre Reinhold és Carmen Würth Alapítvány Budaörs na liečebný proces onkologicky chorého pacienta (1.650 eur)
 • Peňažný dar pre DSS Nezábudka, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť pre deti a mladých s ťažkým zdravotným znevýhodnením na zakúpenie vybavenia potrebného pre sociálny, fyzický a mentálny rozvoj. (624 Eur)

2019:

 • Peňažný dar pre Občianske združenie Milan Štefánik na zabezpečenie koncertu pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie v Liečebnom ústave M. Kováčová (500 Eur)
 • Peňažný dar pre Občianske združenie Milan Štefánik na zabezpečenie podujatia „Veľa lásky“ pre postihnutých klientov ústavov na východe Slovenska (450 Eur)
 • Peňažný dar pre Domov dôchodcov a DSS Tornaľa na vybavenie multisenzorickej miestnosti pre klientov domova (700 Eur)

2018:

 • Peňažný dar pre CPPPaP Pezinok na zakúpenie diagnostických batérií a odbornej literatúry (300 Eur)

2016:

 • Peňažný dar pre AMV Medical (1500 Eur)

2013:

 • Peňažný dar pre Domov sociálnych služieb v Detve (650 Eur)

2010:

 • V Domove sociálnych služieb v Rožňave sme pomocou propagačných materiálov prispeli k festivalom „Blumiáda“ a „Charitánia“.
dss

PODPORA VZDELÁVANIA ŠTUDENTOV

2017:

 • Peňažný dar pre Spoločnosť Franza Schuberta O.Z. na podporu a zviditeľnenie nadaných mladých hudobníkov v oblasti vážnej hudby (1200 Eur)

2015:

 • Vecný dar pre SPŠ v Novom Meste nad Váhom (2485,95 Eur)

2014:

 • Peňažný dar pre Základnú školu v Topoľčanoch (670 Eur)

2011:

 • Peňažný dar na udelenie Ceny Jána Vydru pre študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave.

2010:

 • Do základnej školy v Bratislave sme zakúpili športové vybavenie telocvične.

2003 a 2004:

 • Nadácia spoločnosti Würth Slovensko sa podieľala finančnou pomocou na organizácii motoristicko-vedomostnej súťaže Rallye - cesta do života, ktorá bola určená deťom z internátnej školy pre telesne postihnutú mládež na Mokrohájskej ulici v Bratislave.
podpora

 

AKO ZÍSKAŤ PODPORU?

Chcete získať podporu pre seba alebo svoj projekt? Jednoducho nám zašlite e-mail adresu nadacia@wurth.sk.

 

Spoločnosť Würth, spol. s r. o. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti Würth, spol. s r. o. ako prevádzkovateľa nájdete TU.