Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov  
2 % z dani
daruj2%

Darujte svoje 2% Nadácii Reinhold a Carmen Würth a my ich využijeme pre ten správny účel. Možno vďaka tomu začleníme do spoločnosti chlapca, ktorý od narodenia trpí nevyliečiteľnou chorobou, alebo podporíme projekt študentov, ktorý môže pomôcť širokej verejnosti. Je to pomoc, ktorá vás nič nestojí, ale niekomu môže zmeniť život. Ďakujeme za vašu podporu.

 

Info: Zamestnávateľ bude podávať daňové priznanie za Vás. Napriek tomu ponúkame krátky návod, ako môžete poukázať nadácii Reinhold & Carmen Würth svoje 2% (3%) z daní.

• Najneskôr do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
• Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane"
• Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
– 2% zo zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
– 3% zo zaplatenej dane - ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie s údajmi našej nadácie a zvyšné údaje o vás napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou dane, ktorú môžete poukázať. Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).
• Súbor následne vytlačte a pospíšte.
• Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, zašlite do 30.4.2022 na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Tlačivá A a B potrebujete, ak ste napr. zamestnaný/á, ale daňové priznanie si podávate sami (v priebehu roka ste mali viac zamestnávateľov, SZČO a pod.)

• Vypočítajte si:
– 2% zo zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
– 3% zo zaplatenej dane - ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
• V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené políčka na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
– IČO: 0031780695
– Právna forma: Nadácia
– Obchodné meno: Nadácia Reinhold a Carmen Würth
– Sídlo: Pribylinská 2, 832 55 Bratislava

Predvyplnené tlačivo daňové priznanie FO typ A
Online možnosť podania daňového priznania FO typ A
Potvrdenie o podaní dane z príjmov FO typ A

Upozorňujeme, že pre fyzické osoby – živnostníkov (tlačivo typu B ) sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie len elektronicky.

Predvyplnené tlačivo daňové priznanie FO typ B
Online možnosť podania daňového priznania FO typ B
Potvrdenie o podaní dane z príjmov FO typ B

• Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vVašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).
Do 31. marca 2022 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo typu A daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
• Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska.
• Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
• Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

• Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme.
Elektronický formulár na podanie danového priznania
• Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf, na týchto linkoch nájdete formulár a potvrdenie o podaní daňového priznania:

Daňovéh priznanie PO
Potvrdenie o podaní DP k dani z príjmov PO

• Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2021 – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 1% , musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
• V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

– IČO: 0031780695
– Právna forma: Nadácia
– Obchodné meno: Nadácia Reinhold a Carmen Würth
– Sídlo: Pribylinská 2, 832 55 Bratislava

• Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám Vy zaslali svoje 1%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).
• Riadne vyplnené daňové priznanie (doručte v lehote alebo zašlite poštou na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
• Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Dôležité poznámky:

* Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. marca) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
* Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. marca) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
* Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
* Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% z dane žiadne iné tlačivá
* IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje sprava.